Avalanche warning for region Ofoten Sunday 16.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

Very dangerous avalanche conditions. Naturally released slab avalanches are expected. Avoid travel in avalanche terrain and run out zones.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det skjer raske endringer i snøoverflate som følge av værskifte. I lavlandet er det kommet nysnø oppå snødekke som ble vått etter mildvær og regn under natt til søndag. I fjellet har kraftig vind ført til en hard vindpåvirket snøoverflate utsatte steder og store ansamlinger av fersk fokksnø i leheng.

Over 400 moh finnes det vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag høyt i snødekket. På tirsdag var det observert nedføyket overflaterim. Utbredelsen av dette problem er noe uklart, det har troligvis blitt ødelagt av mildvær i lavlandet og finnes kun i noen få lommer rundt skoggrensen.

På tirsdag ble det observert både naturlig og fjernutløste flakskred rundt skoggrensen nær Bjørnfjell. Disse skredene gikk på nedføyket svake lag av overflaterim.

Det er generelt få observasjoner fra fjellet de siste dagene.

Mountain weather, 15.01.2022

20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the evening. Strong breeze from west, changing to moderate gale from the southwest during the afternoon. -10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 16.01.2022

30 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l Sunday night. Fresh breeze from southwest, changing to gale from the west during the afternoon. -10 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS