Avalanche warning for region Ofoten Saturday 04.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Challenging conditions. Smaller wind slabs can easily be triggered. The surface hoar from the weekend are causing problems as they get buried. The snow cover is still thin so ride with caution.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

På snaufjellet er snøoverflaten preget av vind fra øst de siste dagene og består i hovedsak av en blanding av myke og harde fokksnøflak. Noen steder er det avblåst til skare. Under skoggrensen ligger den løse snøen rett på bakken.

Det finnes kantkorn krystaller på begge sider av skarelag fra midten av november. Det er også observert noen lommer med nedføyket overflaterim i indre del av regionen.

Mountain weather, 03.12.2021

No precipitation. Strong breeze from southeast. -17 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 04.12.2021

No precipitation. Strong breeze from southeast. -19 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS