Avalanche warning for region Ofoten Thursday 27.05.2021

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:

The snowpack is generally stabilized. In steep terrain wet avalanches can be triggered by skiers.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er generelt skare i skyggesidene, og fuktig, ubundet i solvendte heng. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Den er lavest i indre deler av regionen og i nordvendte sider.

Hele snødekket er nå smelteomvandlet og isotermt, med unntak av et par tynne skarelag ned mot bakken, og rester av vedvarende svake lag som er i ferd med å bli smelteomvandlet høyt til fjells.

Mandag var de øverste 40 cm av snødekket ved Rundfjellet (1400 moh) gjenfrosset til et bærende lag med skare.

Mountain weather, 26.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -4 °C to 6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 27.05.2021

No precipitation. Calm/light breeze from southeast, changing to fresh breeze from the northwest during the afternoon. -3 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS