Avalanche warning for region Ofoten Wednesday 26.05.2021

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:

The snowpack is generally stabilized. In steep terrain wet avalanches can release naturally or by skiers.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten var i starten av forrige uke fuktig/våt til fjelltopphøyde med fravær av nattefrost. Siden torsdag forrige uke har det vært store temperatursvingninger gjennom døgnet med nattefrost etterfulgt av varm dagtemperatur. Hele snødekket er nå smelteomvandlet og isotermt, med unntak av et par tynne skarelag ned mot bakken. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Den er lavest i indre deler av regionen og i nordvendte sider.

I enkelte områder høyt til fjells kan det fortsatt finnes områder med vedvarende svake lag ved bakken, men dette er usikkert.

Mandag var de øverste 40 cm av snødekket ved Rundfjellet (1400 moh) gjenfrosset til et bærende lag med skare.

Mountain weather, 25.05.2021

No precipitation. Calm/light breeze from south. -4 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 26.05.2021

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -4 °C to 6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS