Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Nordenskiöld Land Wednesday 07.04.2021

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:
An increase in wind will lead to wind loading on a very unstable snow pack. Avoid and keep distance to all avalanche terrain. Naturally triggered large and even very large avalanches likely.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow near surface

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

En ny runde med nysnø og kraftig vind gir stor skredfare. Snødekket er fra før ustabilt med flere vedvarende svake lag som har gitt store skred. Med mer belastning på snødekket ventes naturlig utløste store og svært store skred mens været står på. I noen heng kan det være lett å løse ut svært store skred, fjernutløsning er sannsynlig. Unngå og hold god avstand til skredterreng.

Snow cover (in Norwegian), Tuesday 06 April 2021

Snøoverflaten er svært vindpreget og det er stor variasjon i snømengde i terrenget. På vindutsatte områder er det avblåst ned til gammel skare eller til bakken.

Det ligger flere aktive vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket under fokksnø. Ved bakken finnes begerkrystaller. Disse lagene har gitt store skred de siste dagene, og er lett å påvirke nå.

Etter søndagens uvær har det blitt meldt om flere store skred som har løsnet i kantkornlag. Skredene var naturlig utløst under uværet og løst ut /fjernutløst med liten tilleggsbelastning i etterkant. Det har vært skredaktivitet forbundet med skavlbrekk den siste uken.

Det er skavldannelse langs toppene ned mot Longyearbyen.

Mountain weather

Tuesday 06 April 2021

Little to no precipitation. Strong breeze from northeast. -20 °C to -16 °C at 700 m a.s.l.

Wednesday 07 April 2021

6-10 mm precipitation. Moderate gale from northeast. -17 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS