Avalanche warning for region Nordenskiöld Land Wednesday 07.04.2021

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

An increase in wind will lead to wind loading on a very unstable snow pack. Avoid and keep distance to all avalanche terrain. Naturally triggered large and even very large avalanches likely.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er svært vindpreget og det er stor variasjon i snømengde i terrenget. På vindutsatte områder er det avblåst ned til gammel skare eller til bakken.

Det ligger flere aktive vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket under fokksnø. Ved bakken finnes begerkrystaller. Disse lagene har gitt store skred de siste dagene, og er lett å påvirke nå.

Etter søndagens uvær har det blitt meldt om flere store skred som har løsnet i kantkornlag. Skredene var naturlig utløst under uværet og løst ut /fjernutløst med liten tilleggsbelastning i etterkant. Det har vært skredaktivitet forbundet med skavlbrekk den siste uken.

Det er skavldannelse langs toppene ned mot Longyearbyen.

Mountain weather, 06.04.2021

Little to no precipitation. Strong breeze from northeast. -20 °C to -16 °C at 700 m a.s.l.

Mountain weather, 07.04.2021

6-10 mm precipitation. Moderate gale from northeast. -17 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS