Avalanche warning for region Nordenskiöld Land Friday 20.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wind and fresh snow may give instable conditions in some slopes. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Avoid convex terrain. There is a weak layer buried in the snow pack, but it is generally harder to trigger.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten varierer over korte avstander. Noen steder er den hard og vindpakket med et tykt løst lag av kantkorn under. I mer skjermede formasjoner er snøoverflaten mer ubunden og består av oppbyggende omvandlet løs snø.

Observasjoner de siste dagene viser at det fortsatt finnes et tykt og velutviklet kantkornlag høyt i snødekket under den siste fokksnøen. Laget er nå vanskelig å påvirke. Selv om det stedvis viser evne til bruddforplantning, vurderes flakene over å begrense skredstørrelsen og utbredelsen.

På onsdag har det gått noen få små solutløste skred som har startet rundt steiner

Mountain weather, 19.05.2022

Little to no precipitation. Breeze from west. -8 °C to -2 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 20.05.2022

2 mm precipitation, up to 8 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during the evening. Breeze from southwest, changing to fresh breeze from the south during the afternoon. -6 °C to 0 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS