Avalanche warning for region Nord-Troms Tuesday 10.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Wet avalanches can release in steep terrain when dry snow becomes wet and loose. Some small wind slabs can occur at high elevations.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I helga var det en kjøligere værtype med bygevær og periodevis snø til havnivå. Stigende temperaturer mandag og tirsdag har gjort snøoverflaten våt og fuktig oppover i fjellet. I fjellet kan det ligge tørrere flak av fokksnø etter perioder med litt vind de siste dagene. Bygeværet har trolig gitt varierende nysnømengder i fjellet, mest i fjellene nord i regionen.

I overgangen mellom gammel fuktig snø og snø fra de siste ukene har det dannet seg et skarelag. Høy temperaturgradient gjør at det lokalt har dannet seg kantkorn rundt dette. Utviklingen og egenskapene virker å variere, og enkelte steder kan det påvirkes, men de fleste steder er korna små eller ikke utviklet nok til å utgjøre et skredproblem.

Nedbørsdøgnet frem til mandag kl. 7 ble ble det målt 11 mm på Skjervøy, og 6 mm i Birtavarre.

Mountain weather, 09.05.2022

7-10 mm precipitation. Rain up to 600 m a.s.l during the evening. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the south during the afternoon. -8 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 10.05.2022

7 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas. Rain up to 1100 m a.s.l during the afternoon. Breeze from south. -2 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS