Avalanche warning for region Nord-Troms Friday 21.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Difficult conditions. Naturally triggered avalanches can occur. Be careful in areas with wind deposited snow, and around the tree line. Persistent weak layers are generally hard to trigger, but can be found in the snowpack.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Tirsdag var det mildvær og regn som kan ha fuktet snødekket opp til omtrent 700 moh. Etter dette har temperaturen sunket og det har kommet en del snø helt ned til havnivå, som i kombinasjon med vind sannsynligvis har dannet fokksnøflak mange steder.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Disse har det generelt vært lite informasjon om/faretegn fra den siste tiden, men i naboregionen Vest-Finnmark var det torsdag svært lett å påvirke dette i høyder under 400moh på indre strøk. Der det ble dannet mildværsskare etter tirsdagsregnet som deretter er blitt dekket av fokksnøflak, er det gunstige forhold for kantkorndannelse, men ingen observasjoner så langt på dette.

Torsdag er det observert svært store flakskred på Kvænangsfjellet. Forrige helg og i starten av denne uken gikk det to naturlig utløste skred over E6, ett sør for Skibotn og ett sør for Kvænangsfjellet.

Mountain weather, 20.01.2022

15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Gale from northwest, changing to moderate gale from the northwest during the afternoon. -12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.01.2022

2-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from northwest, changing to fresh breeze from the south during the evening. -16 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS