Avalanche warning for region Nord-Troms Thursday 20.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

An increase in wind and heavy snow showers will lead to a large amount of wind transported snow. Avoid all avalanche terrain. Naturally triggered avalanches likely.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Tirsdag var det mildvær og regn som fuktet snødekket opp til omtrent 700 moh. Etter dette har temperaturen sunket og det har kommet snø helt ned til havnivå. Det kom også mye snø før tirsdagsmildværet og med vind fra varierende retning har det bygget seg opp fokksnøflak i flere himmelretninger.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Opp til 500-800 moh er det kantkornlag i sammenheng med skare. I hele regionen finnes det også eldre kantkornlag som er nedføyket, men disse har det generelt vært vanskelig å påvirke den siste tida.

Forrige helg og i starten av denne uken gikk det to naturlig utløste skred over E6, ett sør for Skibotn og ett sør for Kvænangsfjellet.

Mountain weather, 19.01.2022

8-12 mm precipitation. Rain up to 600 m a.s.l Wednesday night. Fresh breeze from west, changing to strong breeze from the west during the evening. -11 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 20.01.2022

15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Gale from northwest, changing to moderate gale from the northwest during the afternoon. -12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS