Avalanche warning for region Nord-Troms Tuesday 18.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

The avalanche danger increases when the rain sets in. Avoid potential release areas and runout areas for avalanches. At higher altitudes avoid areas with wind-deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet mye nysnø i regionen de siste dagene, og med vind fra varierende retning har det bygget seg opp fokksnøflak i flere himmelretninger.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Opp til 500-800 moh er det kantkornlag i sammenheng med skare. I hele regionen finnes det også eldre kantkornlag som er nedføyket, men disse har det generelt vært vanskelig å påvirke den siste tida.

Sent lørdag kveld gikk det et naturlig utløst skred over E6 i vestvendt terreng noen kilometer sør for Skibotn.

Søndag meldes det om rundt 30 cm nysnø flere steder i regionen. Lørdag ble det observert drønn i snødekket i vestvendt heng nær tregrensa i Kåfjord.

Mountain weather, 17.01.2022

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Moderate gale from northwest. -12 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 18.01.2022

15 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l during the evening. Fresh breeze from southwest, changing to gale from the south during renoon. -11 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS