Avalanche warning for region Nord-Troms Saturday 04.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten i skogen består stort sett av ca 10 cm løs snø. Over skoggrensen er snøen flyttet på av sørlig og østlig vind de fleste steder. Den ligger derfor ujevnt fordelt i terrenget, og er pakket i fokksnøflak av ulik hardhet.

I lavlandet ligger løssnøen rett på bakken, men over 200-300 moh er det varierende mengde skaresnø under. På rygger er det generelt lite snø.

Det er tidligere blitt observert overflaterim, men fravær av observasjoner skaper usikkerhet rundt hvorvidt dette lag har blitt ødelagt av vinden eller om det stedsvis ligger nedføyket.

Det er i ferd med å utvikle seg lag av kantorn i snødekket, særlig i områder med lite snø.

Det er ingen observasjoner av snødekkestabilitet de siste tre dagene. Men i naboregion, Vest-Finnmark, er det onsdag og torsdag observert drønn, skytende sprekker og fjernutløste skred i skoggrensa.

Mountain weather, 03.12.2021

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -18 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 04.12.2021

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -19 °C to -13 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS