Avalanche warning for region Nord-Troms Thursday 13.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. At high altitudes, a persistent layer of facets are buried deep in the snowpack in isolated areas.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Siste dagene med høyere temperaturer, sol og nedbør som regn har påvirket snødekket opp til ca 700 moh. Fortsatt kalde netter har gjort at snøen har fryst til over 100 moh. Over mildværsgrensa er snødekket mer vinterlig og det har blitt observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen over ca 700 moh.

Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Noen steder er dette laget godt beskyttet under hard fokksnø, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Sannsynligvis mindre utbredt på indre strøk av regionen. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.

Mountain weather, 12.05.2021

No precipitation. Breeze from south, changing to strong breeze from the south during renoon. -5 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 13.05.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from north. -2 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS