Jump to content

Avalanche warning for region Lyngen Sunday 05.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Generally unstable conditions. Natural avalanches can occur and you have to expect to trigger avalanches when venturing into steeper terrain. A persistent weak layer buried in the snow can cause very large avalanches. Remote triggering is possible.
  • The danger is greatest from Sunday before noon

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 04.02.2023

Snøfall tidligere i uka har gitt en del løssnø i terrenget. Vindøkning lørdag har trolig dannet fokksnø i overflaten flere steder. Kraftig vind søndag gjør at snøoverflaten vil være i endring.

Enkelte steder kan fokksnøen ligge over nedføyket overflaterim. I skogen og litt oppover i fjellet har fokksnøen lagt seg over et skarelag som ble dannet av mildvær 27.01.

Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn dannet i november/desember stort sett nær bakken. Etter flere runder med kraftig vind de siste ukene ligger laget for det meste under hard fokksnø, men flere store skred den siste uka tyder på at laget fortsatt kan påvirkes høyere til fjells, også av skiløpere.

Pga. kulde og høy temperaturgradient har det vært begynnende kantkorndannelse rundt et skarelag fra 27.01. Foreløpig har ikke dette laget vist tegn på å være et aktivt skredproblem.

Torsdag ble det fjernutløst et svært stort skred fra Rørnestind ved Lyngseidet av skikjørere. Forrige helg og i starten av uken ble det observert flere store skred ulike steder i regionen.

Mountain weather, 04.02.2023

4-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from southwest. -15 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 05.02.2023

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 300 m a.s.l Sunday night. Strong breeze from south, changing to moderate gale from the west during the afternoon. -10 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS