Avalanche warning for region Lyngen Friday 27.01.2023

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:
The danger increases when the wind picks up and the temperature is increasing. Natural released both dry and wet avalanches are expected. Avoid avalanche terrain. There is also possible to remote triggering avalanches due to a weak layer buried deeper in the snowpack.
  • The danger is greatest from Friday evening

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wet snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Mildværet søndag fuktet snødekket høyt til fjells. Etter dette har det blitt kaldere og snøbyger med kraftig vind har ført til ferske fokksnøflak flere steder. Fokksnøen varierer i tykkelse og hardhet, og særlig rundt tregrensa finnes det mykere partier. I skogen er det stedvis mye løssnø.
Inntil denne uken har store områder i fjellet vært avblåst med bare rabber og mye stein, og det har særlig vært lite snø på østsiden av Lyngehalvøya.

Etter flere runder med kraftig vind de siste ukene ligger vedvarende svake lag av kantkorn dannet i november/desember, stort sett under hard fokksnø og nær bakken. Enkelte store skred denne uken tyder på at laget fortsatt kan påvirkes høyere til fjells.

Torsdag morgen gikk det et stort naturlig utløste skred i kjent skredbane i Lavangsdalen vest i regionen.

Mountain weather, 26.01.2023

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Strong breeze from northwest, changing to fresh breeze from the west during the afternoon. -9 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 27.01.2023

20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 900 m a.s.l during the evening. Strong breeze from west, changing to gale from the southwest during the afternoon. -5 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS