Avalanche warning for region Lyngen Saturday 14.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wet avalanches can release in steep terrain when dry snow becomes wet and loose, especially where it rains. In higher elevations, where it is colder, some wind slabs can occur.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Regn og stigende temperaturer siden mandag har gjort snøoverflaten våt og fuktig oppover i fjellet. I fjellet kan det ligge tørrere flak av nysnø og fokksnø etter perioder med snø og vind de siste dagene. Bygeværet har trolig gitt varierende nysnømengder i fjellet.

Rundt skare fra 23. april har det vært temperaturgradient og utviklet seg kantkorn. Utviklingen og egenskapene har variert, men de fleste steder har kornene vært små og laget har ikke utgjort et tydelig skredproblem. I snøprofil i Lavangsdalen mandag var laget vått på rundt 700 moh. Det har gått enkelte store skred i regionen den siste tiden, men det er usikkert om dette er tilknyttet et spesifikt svakt lag.

De siste dagene har det blitt observert flere små til middels store løssnøskred i regionen.

Mountain weather, 13.05.2022

1-3 mm precipitation. Rain up to 600 m a.s.l during the afternoon. Breeze from west. -5 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 14.05.2022

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 900 m a.s.l during the afternoon. Calm/light breeze from southwest. -6 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS