Avalanche warning for region Lyngen Tuesday 25.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Difficult conditions. There is persistent weak layers buried in the snow pack in the alpine. Be careful in areas with wind deposited snow.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Mildvær i helgen har sannsynligvis fuktet snødekket et godt stykke til fjells. Men i starten av uken har det kommet en del tørr nysnø og lagt seg oppå dette. I høyden har vinden skapt et varierende snødekke, fra avblåst skare til hard eller myk fokksnø.

Dypt i snødekket finnes det vedvarende svake lag der disse ikke er ødelagt av mildværet. Generelt har disse lagene vært vanskelige å påvirke den siste tiden, men det er observert skred som har gått på dette laget grunnet stor belastning fra skred i fokksnøen.

I helgen ble det observert flere store skred på sørøst siden av Tromsdalstind, samt flere svært store skred i fjellterreng nord for Balsfjorden og et svært stort skred i Storura ved Lyngseidet. Det er også automatisk detektert flere middels til svært store skred ved Pollfjellet, Holmbuktura og i Lavangsdalen de siste dagene.

Skytende sprekker observert mandag morgen i den ferske fokksnøen, ved Laukslettfjellet.

Mountain weather, 24.01.2022

15 mm precipitation, up to 28 mm in the most exposed areas. Rain up to 600 m a.s.l Monday night. Strong gale from southwest, changing to strong breeze from the southwest during renoon. -10 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 25.01.2022

12 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Strong breeze from west, changing to breeze from the southwest during the evening. -11 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS