Avalanche warning for region Lyngen Thursday 20.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

An increase in wind and heavy snow showers will lead to a large amount of wind transported snow. Avoid all avalanche terrain. Naturally triggered avalanches likely.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tirsdag fuktet mildvær og regn snødekket opp til ca 900 moh. Etter dette har temperaturen sunket og nedbør har kommet som snø ned til havnivå. Det kom også mye snø og vind fra varierende retning før tirsdagsmildværet, og det har det bygget seg opp fokksnøflak i flere himmelretninger.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Det finnes kantkorn både i sammenheng med skare og som nedføyka lag. Generelt har disse vært vanskelige å påvirke den siste tiden, men drønn i snøen tidligere i uken og observasjoner fra skredet ved Oldervik i naboregionen Tromsø, viser at laget er mulig å påvirke noen steder. Overflaterim kan også ha føyket ned og blitt et problem.

Onsdag morgen ble det observert et stort sørpeskred over vei sør for Sjursnes vest for Ullsfjorden. Det er også automatisk detektert flere middels store til store skred ved Pollfjellet, Holmbuktura og i Lavangsdalen de siste dagene.

Mountain weather, 19.01.2022

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l Wednesday night. Fresh breeze from west, changing to strong breeze from the west during the evening. -10 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 20.01.2022

12 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Gale from northwest, changing to strong breeze from the northwest during the afternoon. -13 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS