Avalanche warning for region Lyngen Wednesday 19.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Big wet natural avalanches are expected as long as it's high temperatures. Avoid avalanche release and run out areas. The danger for dry avalanches are expected to increase throughout the day.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet mye nysnø de siste dagene, og med vind fra varierende retning har det bygget seg opp fokksnøflak i flere himmelretninger.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Det finnes kantkorn både i sammenheng med skare og som nedføyka lag. Generelt har disse vært vanskelige å påvirke den siste tiden, men drønn i snøen tidligere i uken og observasjoner fra skredet ved Oldervik i naboregionen Tromsø, viser at laget er mulig å påvirke noen steder. Overflaterim kan også ha føyket ned og blitt et problem.

Det er automatisk detektert flere middels store til store skred ved Pollfjellet, Holmbuktura og i Lavangsdalen de siste dagene.

Tirsdag har det kommet inn mildvær og regn i lavlandet.

Mountain weather, 18.01.2022

20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the evening. Strong breeze from southwest, changing to gale from the south during renoon. -10 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 19.01.2022

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l Wednesday night. Fresh breeze from west, changing to strong breeze from the west during the evening. -10 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS