Avalanche warning for region Lyngen Monday 17.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Difficult conditions. There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially around the tree line. Be careful in areas with wind deposited snow. Naturally released avalanches may occur.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet mye nysnø det siste døgnet (20-40 cm), og med vind fra varierende retning har det bygget seg opp fokksnøflak i flere himmelretninger.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Det finnes kantkorn både i sammenheng med skare og som nedføyka lag. Generelt har disse vært vanskelige å påvirke den siste tiden, men drønn i snøen tidligere i uken og observasjoner fra skredet ved Oldervik i naboregionen Tromsø, viser at laget er mulig å påvirke noen steder. Overflaterim kan også ha føyket ned og blitt et problem.

Det er automatisk detektert flere middels store til store skred ved Pollfjellet, Holmbuktura og i Lavangsdalen de siste dagene.

Ved Breivikeidet meldes det om 30-40 cm nysnø siste døgn.

Mountain weather, 16.01.2022

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 200 m a.s.l Sunday night. Fresh breeze from northeast, changing to strong breeze from the north during the evening. -11 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 17.01.2022

8-12 mm precipitation. Precipitation as snow. Moderate gale from northwest, changing to strong breeze from the northwest during the evening. -12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS