Avalanche warning for region Lyngen Friday 09.04.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released loose avalanches is expected in sun exposed steep terrain.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

New snow (loose snow avalanches)

on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det er kommet mye nysnø som dekker den gamle smelteomvandlede snøen under skoggrensen. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til 600-700 moh. Stedvis er det 20-30cm løs snø på overflaten.

Over ca 700 moh finnes det et markant kantkornlag nede i det gamle snødekket. Laget ligger dypt begravd og er generelt vanskelig å påvirke.

Tirsdag og onsdag er det blitt detektert flere middels, store og et par svært store naturlig utløste skred av automatiske stasjoner i Lavangsdalen, Holmbuktura, og ved Pollfjellet.

Onsdag morgen er det kommet opp mot 30 cm nysnø i regionen. I slutten av påsken ble det observert begynnende kantkorndannelse mellom siste mildværsskare og fokksnø vest i regionen, men det er ikke kjent at dette har gitt skred eller faretegn, så det er ikke vurdert som et aktivt skredproblem.

Mountain weather, 08.04.2021

1-4 mm precipitation. Fresh breeze from southwest, changing to breeze from the southwest during the afternoon. -11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 09.04.2021

No precipitation. Breeze from south. -19 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS