Avalanche warning for region Lyngen Sunday 09.02.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Starten av uken har vært preget av snøbyger og vind i flere retninger. Det dannet myke fokksnølag i flere himmelretninger. Siste dagers mildvær har fuktet øverste del av snødekket under mildværsgrensa. Etterhvert som temperaturene synker vil overflaten fryse til.

Det er observert et løst lag med små kantkorn rundt skarelag fra 20/1 flere steder i regionen, men det har vist lite evne til bruddforplantning. Tirsdag ble det observert skytende sprekk der nysnø lå oppå tynt snødekke. Det er sannsynlig at kantkornlaget er bedre utviklet der snødekket har vært tynt.

Fredag og lørdag morgen er det observert flere små skred i Lavangsdalen

Mountain weather, 08.02.2020

Little to no precipitation. Moderate gale from west, changing to breeze from the southwest during the evening. -4 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 09.02.2020

2-4 mm precipitation. Breeze from south. -7 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS