Avalanche warning for region Lyngen Saturday 01.02.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind depposited snow.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det er mye snø i regionen etter jevnt påfyll av snø forrige uke. Mye vind fra sørøst de siste dagene har flyttet og omfordelt snøen. Over tregrensa er snødekket for det meste hardt og vindherjet, mens på skjermede områder og i skogen kan det fortsatt finnes noe løssnø.

Rundt mildværsskaren fra mandag forrige uke er det noen steder observert kantkornlag. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh og der snødekket er tynt. Det varierer hvor enkelt det er å påvirke dette, men observasjoner tyder på at laget jevnt over er vanskelig å påvirke.

Mountain weather, 31.01.2020

No precipitation. Gale from southeast. -15 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 01.02.2020

Little to no precipitation. Moderate gale from southeast. -15 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS