Avalanche warning for region Lyngen Thursday 30.01.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind depposited snow.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det er mye snø i regionen etter jevnt påfyll av snø forrige uke. Mye vind fra SØ de siste dagene har flyttet og omfordelt snøen. Over tregrensen er det fokksnøflak av varierende hardhet de fleste steder, mens på skjermede områder i skogen kan det fortsatt finnes noe løssnø.

Rundt mildværsskaren fra mandag forrige uke er det noen steder observert kantkornlag. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh og der snødekket er tynt. Det varierer hvor enkelt det er å påvirke dette, men observasjoner tyder på at laget jevnt over er vanskelig å påvirke.

Mandag ble det observert et naturlig utløst flakskred fra Sjursnestinden.

Mandag og tirsdag ble det observert kraftig snøfokk flere steder i regionen.

Mountain weather, 29.01.2020

No precipitation. Moderate gale from southeast. -18 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 30.01.2020

No precipitation. Moderate gale from southeast. -15 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS