Avalanche warning for region Lyngen Tuesday 28.01.2020

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

The danger increases when the wind picks up. Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Persistent weak layers can exist deeper in the snowpack.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det er mye snø i regionen etter jevnt påfyll av snø forrige uke. I skogen er det hovedsakelig løsere snø med enkelte myke fokksnøflak, mens fra tregrensen og oppover er snøen vindpåvirket i varierende grad med myke fokksnøflak enkelte steder og harde fokksnøflak der vinden har tatt godt.

Rundt mildværsskaren fra mandag denne uken er det noen steder observert kantkornlag. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh og der snødekket er tynt. Det varierer hvor enkelt det er å påvirke dette, men observasjoner tyder på at laget vanskelig å påvirke.

Lørdag ble fire-fem personutløste små og middels skred, str. 1 og 2, rapportert vest i regionen. Både i skogen og over skoggrensa.

Mandag morgen er det observert kraftig snøfokk i regionen. Drønn i snøen er blitt observert på Lyngenhalvøya.

Mountain weather, 27.01.2020

No precipitation. Moderate gale from southeast. -22 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 28.01.2020

Little to no precipitation. Gale from southeast. -20 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS