Avalanche warning for region Lyngen Monday 27.01.2020

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
The danger increases when the wind picks up. Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Søndag morgen er det kommet rundt 10 cm nysnø i deler av regionen. I løpet av uken som gikk har det kommet rundt 60 cm nysnø i regionen, mest i vest. I skogen er det hovedsakelig løs snø, mens fra tregrensen og oppover er snøen mer vindpåvirket med myke fokksnøflak mange steder og hardere fokksnøflak i områder som har vært mer eksponert for vind.

Rundt mildværsskaren fra mandag denne uken er det noen steder observert kantkornlag, men det varierer hvor enkelt det er å påvirke dette. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh og der snødekket er tynt. Tidligere i uken ble det observert faretegn som kan knyttes til svake lag rundt mildværsskaren.

Lørdag ble fire-fem personutløste små og middels skred, str. 1 og 2, rapportert vest i regionen. Både i skogen og over skoggrensa.

Drønn i snøen er blitt observert på Lyngenhalvøya.

Mountain weather, 26.01.2020

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast. -21 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 27.01.2020

No precipitation. Moderate gale from southeast. -22 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS