Avalanche warning for region Lyngen Sunday 26.01.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Avoid areas with wind deposited snow from the last days, typically behind ridges, ribs and in gullies. An old persistent weak layer is still lingering deep in the snowpack. It is still uncertain how this layer develops in the colder temperatures this weekend.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Lørdag er det kommet rundt 10 cm nysnø i deler av regionen. I løpet av uken har det kommet rundt 50 cm nysnø i regionen, mest i vest. I skogen er det stabile forhold med mye løs snø, mens fra tregrensen og oppover er snøen mer vindpåvirket med myke fokksnøflak mange steder, men også hardere fokksnøflak i områder som har vært mer eksponert for vind.

Rundt mildværsskaren fra mandag denne uken er det noen steder observert kantkornlag, men det varierer hvor enkelt det er å påvirke dette. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh og der snødekket er tynt. Tidligere i uken ble det observert faretegn som kan knyttes til svake lag rundt mildværsskaren.

På Gorzelvtinden ble det lørdag observert et personutløst middels, str. 2, skred i SØ heng på 600m høyde. Noen naturlig utløste middels skred, str. 2, ble fredag observert i fjellene rundt Breivikeidet.

Mountain weather, 25.01.2020

2-4 mm precipitation. Fresh breeze from north. -11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 26.01.2020

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast. -21 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS