Avalanche warning for region Lyngen Wednesday 22.01.2020

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. An old persistent weak layer is still lingering deep in the snowpack. It is still uncertain how this layers will react after the new snow load.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Mandag og tirsdag kom det påfyll av snø, spesielt over 200 – 300 moh hvor det har var minusgrader mandag. Før uværet mandag var det stort sett hard og bærende fokksnø i overflaten, mens det på vindutsatte steder var avblåst til skare/ruglete is.

Nede i det gamle snødekket har eldre kantkornlag vist seg å være intakt over 600 moh. Disse lagene har frem til søndag vært vanskelig å påvirke og vist lite tegn til bruddforplantning.

Tirsdag ble er det detektert flere snøskred ved hjelp av radar i Holmbuktura. Det ble også observer et str. 3 skred i kjent skredløp ved Pollfjellet. Mandag ble det registrert skred med infralydmålinger i Lavangsdalen.

Tirsdags morgen var det kommet 20 mm nedbør siste døgn ved Ytre Holmbukt, og 37 mm nedbør lengre nord ved Lenangsstraumen.

Mountain weather, 21.01.2020

17 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Strong breeze from west, changing to strong breeze from the northwest during the evening. -10 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 22.01.2020

4-5 mm precipitation. Moderate gale from northwest, changing to fresh breeze from the northwest during the evening. -12 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS