Avalanche warning for region Lyngen Tuesday 21.01.2020

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. An old persistent weak layer is still lingering deep in the snowpack. Its uncertain whether this layers will react on the new snow load.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snødekket er i endring med pågående vær. Snøoverflaten under ca. 100 - 400 moh. påvirkes av regn og sludd. Høyere opp kommer det ny fokksnø. Før uværet mandag var det hard og bærende fokksnø i overflaten, mens på vindutsatte steder var det avblåst til skare.

Nede i det gamle snødekket har eldre kantkornlag vist seg å være intakt over 600 moh. Disse lagene har frem til søndag vært vanskelig å påvirke og vist lite tegn til bruddforplantning.

Mandag ble det detektert snøskred ved hjelp av infralydmåling i Lavangsdalen og med radar i Holmbuktura.

Mountain weather, 20.01.2020

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Moderate gale from southwest, changing to moderate gale from the west during the evening. -8 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.01.2020

17 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Strong breeze from west, changing to strong breeze from the northwest during the evening. -10 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS