Jump to content

Avalanche warning for region Lofoten og Vesterålen Monday 20.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 19.03.2023

Over skoggrensen kan snøoverflate være preget av sterk vind på fredag. Fokksnøansamlinger ventes å være størst i leområde vendt mot vest. Under skoggrensen og i skjermede formasjoner finnes det fortsatt en del løssnø.
Sola tok godt i sørsidene på torsdag. Det resulterte trolig i en tynn smelteskare i en del sørvendte heng.

Det har vært kaldt de siste dagene, som fører til at det gradvis dannes vedvarende svake lag i snødekket. Noen steder over, noen steder under skarelag høyt i snødekket.
Det er usikkert i hvor stor grad dette har utviklet seg til et reelt skredproblem enda, vi har fått inn få faretegn på dette så langt.

På fredag ble en mellomstore fokksnøflak utløst av skiløpere i vestvendt renne formasjon i nærheten av Sydalsfjellet

Mountain weather, 19.03.2023

1-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from east. -11 °C to -2 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 20.03.2023

4-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from northwest, changing to breeze from the northwest during the afternoon. -9 °C to 0 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS