Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Jotunheimen Saturday 24.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Avoid leeward areas with fresh wind slabs. Take danger signs such as whumpf-sounds seriously. They indicate that you can trigger avalanches on persistent weak layers, especially around treeline. These avalanches can be large. Wet loose-snow avalanches are expected in sun-exposed slopes.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Friday 23. February 2024

I løpet av uken har det stedvis kommet noe nysnø i regionen. Fredag over 20 cm sør i regionen. Kraftig vind og vinddreining fra sørøst til sørvest flyttet mye snø. De mest vindutsatte terrengformer er avblåst. Opp til skoggrensen ligger det myke nysnøflak og høyden finner man hardere fokksnø og også avblåste områder.

Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, senest observert 2/2. Ved bakken finnes det et eldre, velutviklet svakt lag av begerkrystaller. Det er stor variasjon i hvor aktive disse lagene er. I enkelte områder indikerer tester god stabilitet, mens man får drønn i de samme lagene andre steder.

Det er observert skredaktivitet ved tregrensa lengst nord i regionen.
Torsdag ble det løst ut et størrelse 2 skred i en le-side i Leirdalen i fersk fokksnø.

Observerte drønn knyttes til kantkorn i forbindelse med skarelag og begerkrystaller ved bakken.

Mountain weather

Friday 23. February 2024

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l Friday night. Moderate gale from southeast, changing to gale from the southwest during the evening. -9 °C to -4 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Saturday 24. February 2024

0 mm precipitation, up to 5 mm in the most exposed areas. Rain up to 400 m a.s.l. Strong breeze from southwest, changing to fresh breeze from the southwest during renoon. -12 °C to -6 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

En enkel skiløper kan løse ut skred både i fersk vindtransportert nysnø og på vedvarende svakt lag. Solutløste våte løssnøskred forventes.

Snøen fredag kom med sterk vind, og dermed en hel del snøtransport. Dette dannet ustabile nysnøflak i le-områder. Gunstig temperatur vil virke stabiliserende, men den vindtransporterte nysnøen vil stedvis fortsatt være ustabil. Se opp for tegn av vindtransportert snø på snøoverflaten for å unngå disse områdene.
Fersk vindtransportert snø vil også øke belastningen på svakt lag dypere i snødekket. Det vedvarende kantkornlaget i forbindelse med skare fra 2/2 kan påvirkes der snødekke er tynt eller mykt. Det samme gjelder svakt lag av begerkrystaller ved bakken. Drønnelyder må tas på alvor.

Dersom sola kommer frem, er det fare for løssnøskred i bratte solsider.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS