Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Jotunheimen Friday 23.02.2024

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Avoid leeward areas with fresh wind slabs. Wind will pick up during the evening. Take danger signs such as whumpf-sounds seriously. They indicate that you can trigger avalanches on persistent weak layers, especially around treeline. These avalanches can be large.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 22. February 2024

I løpet av uken har det stedvis kommet en noe nysnø i regionen. Moderat vind, særlig fra vest har flyttet snø. De mest vindutsatte terrengformer er avblåst. I skogen og i skjermete formasjoner er det fortsatt godt skiføre på ubunden løssnø.

Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, senest 2/2. Ved bakken finnes det et eldre, velutviklet svakt lag av begerkrystaller. Det er stor variasjon i hvor aktive disse lagene er. I enkelte områder indikerer tester god stabilitet, mens man får drønn i de samme lagene andre steder.

Det er observert skredaktivitet ved tregrensa lengst nord i regionen.
Torsdag ble det løst ut et størrelse 2 skred i en le-side i Leirdalen.

Observerte drønn knyttes til kantkorn i forbindelse med skarelag.

Mountain weather

Thursday 22. February 2024

3-6 mm precipitation. Rain up to 700 m a.s.l Thursday night. Strong breeze from southeast. -12 °C to -5 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Friday 23. February 2024

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l Friday night. Moderate gale from southeast, changing to gale from the southwest during the evening. -9 °C to -4 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

En enkel skiløper kan løse ut skred både i fersk vindtransportert nysnø og på vedvarende svakt lag.

Snøvær natt til i dag og det meste av dagen. Snøen kommer med vind, i tillegg blir det vinddreining og vindøkning om ettermiddagen. Det forventes en hel del snøtransport. Det vil danne seg ustabile ferske nysnøflak i le-områder. Gunstig temperatur vil virke stabiliserende, men den vindtransporterte nysnøen vil være lett å påvirke mens det blåser. Se opp for tegn av vindtransportert snø på snøoverflaten for å unngå disse områdene.
Fersk vindtransportert snø vil også øke belastningen svakt lag dypere i snødekket. Det vedvarende kantkornlaget i forbindelse med skare fra 2/2 kan påvirkes der snødekke er tynt eller mykt. Drønnelyder må tas på alvor.

Under mildværsgrensen vil det kunne løsne våte løssnøskred som følge av regn og høy temperatur.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS