Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Jotunheimen Monday 29.05.2023

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:
A skier might trigger avalanches in wind slabs in the alpine. Persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger. Small wet avalanches can be triggered were the snow is soft and wet.
Keep safe distance to cornices.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Varslet vær gjør at skredfaren vurderes som generelt liten, men det er fremdeles snø i regionen som kan føre til snøskred.

Fersk fokksnø i leområder i høyfjellet ventes å stabilisere seg raskt, men kan fremdeles påvirkes av skiløpere.

Der snøoverflaten er våt og myk vil det kunne løses ut små løssnøskred i bratt terreng.

Høyt til fjells kan det også enkelte steder finnes kantkorn i forbindelse med skarelag. Utsatte himmelretninger er nord- og østvendt terreng. Noen få steder vil skiløpere kunne påvirke dette laget med snøskred som mulig utfall.

Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd.

Snow cover (in Norwegian), 28.05.2023

Nedbør i helga førte til nysnø i høyfjellet fra ca.1600 moh. Det er fremdeles godt med snø i terrenget ned til ca. 1000 moh, med høyere snøgrense i sydvendte sider. Snøoverflaten har vært fuktet til fjelltopphøyde, men over 1700-2000 moh kan det i skyggefullt terreng finnes vintersnø med lagdeling i snødekket. Mange bekker og elver er åpne.

I skyggesider i høyfjellet finnes det eldre lag med kantkorn (sist bekreftet onsdag 24.05), men dette begynner å bli smelteomvandla og mindre aktivt. Vær likevel oppmerksom på faretegn som drønn i snødekket. I lavereliggende områder av regionen er snødekket i hovedsak smelteomvandlet, isotermt og uten kritisk lagdeling.

Mountain weather, 28.05.2023

3-5 mm precipitation. Rain up to 1000 m a.s.l Sunday night. Gale from west, changing to strong breeze from the northwest during the evening. -8 °C to -1 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 29.05.2023

2 mm precipitation, up to 9 mm in the most exposed areas. Rain up to 1600 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from northwest. -7 °C to 1 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS