Jump to content

Avalanche warning for region Jotunheimen Sunday 28.05.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
A skier may trigger avalanches in the fresh wind slabs in the alpine. Persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger. Small wet avalanches can be triggered were the snow is soft and wet.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 27.05.2023

Nedbør på lørdag førte til nysnø i høyfjellet fra ca.1600 moh. Det er fremdeles godt med snø i terrenget ned til ca. 1000 moh, med høyere snøgrense i sydvendte sider. Snøoverflaten har vært fuktet til fjelltopphøyde, men over 1700-2000 moh kan det i skyggefullt terreng finnes vintersnø og også lagdeling i snødekket. Mange bekker og elver er åpne.

I skyggesider i høyfjellet finnes det eldre lag med kantkorn (sist bekreftet onsdag denne uka), men dette begynner å bli smelteomdannet og mindre aktivt. Vær likevel oppmerksom på faretegn som drønn i snødekket. I lavereliggende områder av regionen er snødekket stort sett smelteomdannet, men kan inneholde noen skarelag.

Mountain weather, 27.05.2023

8 mm precipitation, up to 16 mm in the most exposed areas. Rain up to 1600 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest, changing to gale from the southwest during the evening. -3 °C to 2 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 28.05.2023

3-5 mm precipitation. Rain up to 1000 m a.s.l Sunday night. Gale from west, changing to strong breeze from the northwest during the evening. -8 °C to -1 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS