Jump to content

Avalanche warning for region Jotunheimen Tuesday 21.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with soft snow or in areas where the snowpack transitions from thick to thin. A persistent weak layer can be triggered in these areas, resulting in large avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 20.03.2023

Det er mye snø i terrenget etter mye snø torsdag og fredag forrige uke. Nysnøen forrige kom med kraftig vind fra SØ til S, som preget snøoverflaten og på høyfjellet finnes det stort sett fokksnø av ulik hardhet. Siste nedbør fra søndag kom med vind fra SV til V og lagt fra seg myk fokksnø i noen lommer. I skogen og på skjermede plasser finnes fortsatt mykere og løs snø.

Under siste store snøfall forrige uke ligger det et svakt lag av kantkorn med stor utbredelse. Det er observert drønn og bruddforplantning i dette laget mandag morgen. Et gammelt kantkornlag ved bakken er intakt fra ca.1200 moh og opp, men ligger dypt begravd under hard fokksnø og er dermed svært vanskelig å påvirke.

Lørdag ble det mange middels store flakskred utløst i østvendte heng på Tyin. Skredene i de siste 3-4 dagene har trolig gått på nysnøen som føyket ned forrige uke.

Mountain weather, 20.03.2023

Little to no precipitation. Breeze from northwest. -13 °C to -7 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 21.03.2023

4-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from south. -19 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS