Avalanche warning for region Jotunheimen Wednesday 19.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Complicated situation with persistent weak layers in the snow pack, wind and fresh snow. Avalanches may be released both naturally and remotely.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er preget av nysnø og vind de siste dagene. Stedvis finnes det store fokksnøflak mens vindutsatte plasser er avblåst. Under siste fokksnø er det gamle snødekket hardt og stabilt opp til ca. 1200-1300 moh, etter at Gyda herjet. På de høyeste toppene (over ca 1300 moh) har de store nedbørmengdene kommet som snø og det vil ligge store fokksnøansamlinger i leområder, særlig mot Ø.

Før Gyda fantes det vedvarende svake lag av kantkorn under skare og langs bakken. I høyfjellet er disse lagene fortsatt aktive.

Mandag løsnet det store og middels store naturlig utløst skred fra Loftet i Leirdalen, ved Tyinstølen, fra Tverrfjellet i Skjåk og Knutstugugrove ved Lom. Alle skredene gikk i østvendt terreng. Lørdag ble fjernutløst et middels stort snøskred i Lemoensjøen Alpinsenter på ca.1250 moh, som løsnet ned til bakken.

Mountain weather, 18.01.2022

4-8 mm precipitation. Rain up to 1200 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from west, changing to gale from the southwest during the afternoon. -6 °C to -2 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 19.01.2022

15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l Wednesday night. Strong breeze from west, changing to gale from the northwest during the afternoon. -16 °C to -3 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS