Avalanche warning for region Jotunheimen Tuesday 18.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Complex conditions with several avalanche problems. Be careful in areas with wind deposited snow, buried surface hoar is present in local areas.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er preget av nysnø og vind de siste dagene. Stedvis finnes det store fokksnøflak mens vindutsatte plasser er avblåst. Under siste fokksnø er det gamle snødekket hardt og stabilt opp til ca. 1200-1300 moh, etter at Gyda herjet. På de høyeste toppene (over ca 1300 moh) har de store nedbørmengdene kommet som snø og det vil ligge store fokksnøansamlinger i leområder, særlig mot Ø.

Før Gyda fantes det vedvarende svake lag av kantkorn under skare og langs bakken. I høyden er disse lagene fortsatt aktive.

Mandag gikk det store og middels store naturlig utløst skred fra Loftet, fra Tyinstølen, fra Tverrfjellet og Knutstugugrove. Lørdag gikk det naturlig utløst skred i østvendt heng på fjellet Kyrkja i Lom og det ble fjernutløst et middels stort snøskred i Lemoensjøen Alpinsenter på ca.1250 moh, som løsnet ned til bakken.

Mountain weather, 17.01.2022

5 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l during the evening. Strong gale from northwest, changing to moderate gale from the northwest during renoon. -13 °C to -5 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 18.01.2022

4-8 mm precipitation. Rain up to 1200 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from west, changing to gale from the southwest during the afternoon. -6 °C to -2 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS