Avalanche warning for region Jotunheimen Monday 17.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

Large amount of wind transported snow over the last two days. Avoid all avalanche terrain. Naturally triggered avalanches likely.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er preget av nysnø og vind de siste dagene. Stedvis finnes det store fokksnøflak mens vindutsatte plasser er avblåst. Under siste fokksnø er det gamle snødekket hardt og stabilt opp til ca. 1200-1300 moh, etter at Gyda herjet. På de høyeste toppene (over ca 1300 moh) har de store nedbørmengdene kommet som snø og det vil ligge store fokksnøansamlinger i leområder, særlig mot Ø.

Før Gyda fantes det vedvarende svake lag av kantkorn under skare og langs bakken. I høyden er disse lagene fortsatt aktive.

Lørdag gikk det naturlig utløst skred i østvendt heng på fjellet Kyrkja i Lom og det ble fjernutløst et middels stort snøskred i Lemoensjøen Alpinsenter på ca.1250 moh, som løsnet ned til bakken. Samme sted ble det observert drønn.

Mountain weather, 16.01.2022

15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l Sunday night. Gale from west, changing to storm from the northwest during the evening. -13 °C to -4 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 17.01.2022

5 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l during the evening. Strong gale from northwest, changing to moderate gale from the northwest during renoon. -13 °C to -5 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS