Jump to content

Avalanche warning for region Indre Troms Tuesday 21.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with windslabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 20.03.2023

Snøoverflate består av mye løs ubunden snø i skogen og i skjermet terreng over skoggrensen. I eksponert terreng og på toppene er snødekket preget av sterk vind fra sørøst.

Både under og over gammel mildværsskare finnes det kantkornlag, men disse lagene ligger nå relativt dypt i snødekket og er generelt vanskelig å påvirke.
Kaldt og klart vær den siste øke har gitt god grobunn for dannelse av kantkorn i nysnø høyt i snødekke.

På søndag ble det observert et stor skavlbrudd i Tamokdalen.

Mountain weather, 20.03.2023

4-8 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from northwest. -13 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.03.2023

3-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from northwest. -16 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS