Avalanche warning for region Indre Troms Monday 10.01.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with windslabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I vestlige deler av varslingsområdet kan det ligge 10 cm nysnø i fjellet, men i østlige delene er det ikke mye å rope hurra for. Den gamle snøoverflaten består av bærende fokksnølag i høyden etter vind i forrige uke. Stedvis er det blåst ned til gammel skare over kuler og forhøyninger. I skogen er det løsere snø på overflaten.

Dypere i snødekke finnes det vedvarende svake lag. Generelt har disse vært vanskelig å påvirke den siste tida, men noen steder er det likevel observert drønn i snøen.

Det er kommet 10 cm nysnø i vestlige deler av varslingsområdet i løpet av helga, mens de østlige delene har ikke fått noe av betydning.

Mountain weather, 09.01.2022

No precipitation. Calm/light breeze from northeast. -24 °C to -15 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 10.01.2022

No precipitation. Breeze from south, changing to fresh breeze from the south during the afternoon. -25 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS