Avalanche warning for region Indre Troms Friday 03.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det er kommet 5-10cm nysnø frem til torsdag. I lavlandet og beskyttet formasjoner ligger snøen jevnt i terrenget. Mens på snaufjellet har det blitt flyttet av vind inn i leheng vendt mot vest.

En lenge kuldeperiode har dannet kantkorn rundt et skarelag ned i snødekket. Før det siste snøfall ble det observert overflaterim på overflaten. Det er per nå en stor grad av usikkerhet rundt hvorvidt dette svake laget kan har blitt ødelagt av vinden før det ble nedsnødd.

Det er snø til havnivå, men det er svært tynt snødekke i lavlandet.

Mountain weather, 02.12.2021

1-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from east. -14 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 03.12.2021

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -18 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS