Jump to content

Avalanche warning for region Indre Sogn Monday 30.01.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
The danger increases when the wind picks up. Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released large avalanches possible.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 29.01.2023

Kraftig vind vil føre til en snøoverflate preget av fokksnø i høyden og omkring skoggrensa, med løsere snø i skjermet terreng. Vindutsatte formasjoner har skare eller er blåst bare. Under skoggrensa mye løs snø, men likevel noe skiftende forhold på grunn av varierende temperatur.

Snøfordelingen i terrenget er nokså jevn, men generelt tynnere snødekke enn normalt.

Under ca. 1200 moh viser observasjoner på torsdag at fukt og varme har nådd bunnen av snødekket og kantkorn blir nøytralisert. Høyere til fjells vil harde og bærende lag hindre for det meste hindre belastning på svakt lag ved bakken.

To skiløperutløste skred i fersk fokksnø i Sogndalsdalen lørdag.

30 cm nysnø i Sogndalsdalen søndag, stigende nysnøgrense utover dagen.

Mountain weather, 29.01.2023

40 mm precipitation, up to 60 mm in the most exposed areas. Rain up to 900 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from southwest, changing to gale from the west during the evening. -6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 30.01.2023

20 mm precipitation, up to 45 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l during renoon. Gale from west, changing to strong breeze from the northwest during the evening. -9 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS