Avalanche warning for region Indre Sogn Thursday 05.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I terreng som vender mot sola består snødekket i hovedsak av smelteomvandlet snø. I nordvendte sider kan det finnes tørrsnø, noen steder med overflatekantkorn, som kan gi raskt skiføre. Lengst ned mot fjorden er det nå barmark. Snøgrensa er lavest i nordlige sider og betydelig høyere i fjellsider mot sør. Oppe i fjellet er det fortstat mye snø.

Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet første helgen i påskeuka. Trolig har mildvær tatt knekken på dette i sydvendt terreng. Den siste perioden har det ikke vært observert faretegn som kan knyttes til dette i noen himmelretninger. Det anses derfor ikke som et skredproblem per nå. Overflatekant er observert i skyggesider høyt til fjells.

Det ble observert flere glideskred i Jostedalen for noen dager siden.

Mandag kom det litt nysnø i fjellet. Litt vind har fordelt den flakvis utover, med litt større og tykkere flak i østvendte hellinger.

Mountain weather, 04.05.2022

1-3 mm precipitation. Rain up to 1100 m a.s.l during the afternoon. Breeze from southwest. -6 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 05.05.2022

2-6 mm precipitation. Rain up to 1300 m a.s.l during the afternoon. Breeze from southwest. -3 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS