Avalanche warning for region Indre Sogn Thursday 02.12.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Persistent weak layer near the surface. Avalanches can be very easily triggered.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Natt til tysdag kom det 10-20 cm nysnø i regionen. Denne har lagt seg over rim og eit 15 cm tjukt laussnølag som består av kantkorn og delvis omdanna snø. Dette tilsaman gjer at det ligg mykje laus snø i overflata onsdag.

Det nedsnødde lause laget av kantkorn og rim vart danna i overflata under kuldeperioden i slutten av november og har stor utbreiing.

Nokre stader under tynt snødekke har det danna seg begerkrystallar ved bakken.

Tysdag vart det observert fleire små laussnø og flakskred i Jostedal. Det vart også observert skytande sprekkar i snødekket der vinden har danna flak i Sogndalsdalen.

Observasjon frå Jostedal tysdag stadfestar at det vedvarande svakt lag av overflatekantkorn har snødd ned og kan føre til skred, men overliggande snø er framleis laus.

Snødekket er tynt bortsett frå i austvendte leformasjonar. Men tidlegare mildver til fjelltopphøgd har ført til eit smelteomdanna lag mot bakke og mange stader brukbart skiføre.

Mountain weather, 01.12.2021

1-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from northwest. -15 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 02.12.2021

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Strong breeze from northwest. -20 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS