Avalanche warning for region Indre Sogn Wednesday 01.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

New snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Natt til tysdag kom det 10-20 cm nysnø i regionen. Denne har lagt seg over rim og eit 15 cm tjukt laussnølag som består av kantkorn og delvis omdanna snø. Dette tilsaman gjer at det ligg mykje laus snø i overflata no.

Det nedsnødde lause laget av kantkorn og rim vart danna i overflata under kuldeperioden i slutten av november og har stor utbreiing. Nokre stader under tynt snødekke har det danna seg begerkrystallar ved bakken.

Observasjon frå Jostedal tysdag stadfestar at det vedvarande svakt lag av overflatekantkorn har snødd ned og kan føre til skred, men overliggande snø er framleis laus. Snødekket er tynt bortsett frå i austvendte leformasjonar. Men tidlegare mildver til fjelltopphøgd har ført til eit smelteomdanna lag mot bakke og mange stader brukbart skiføre.

Mountain weather, 01.12.2021

1-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from northwest. -15 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS