Avalanche warning for region Indre Sogn Wednesday 18.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

The avalanche danger varies during the day. High temperature and sun elevates the danger of wet avalanches. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snødekket er preget av mye nedbør i uka som var og er smelteomdannet og homogent. Over ca 1000 moh ligger det 20-40 cm innblåst snø i leheng vendt mot øst. Denne snøen virker å ha gode bindinger mot underlaget. I nordhellinger høyt til fjells kan det fortsatt finnes lagdelt vintersnø. Mange steder i fjellet er det fortsatt bra med snø for årstiden, men rygger og rabber har mange steder smelta fram. Sammenhengende skiføre over 600 moh de fleste steder, minst snø i sørvendt terreng.

Søndag viser observasjoner fra Kambafjell i Sogndalsdalen til noe opphopning av vann mellom gammelt smeltomvandlet snødekke og nysnøen fra siste uke.

Mandag rapporteres det om flere naturlige str 2 skred rundt Balestrand

Over ca 900-1000 moh har det vært nattefrost i natt til mandag.

Mountain weather, 17.05.2022

No precipitation. Calm/light breeze from northeast. -8 °C to 9 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 18.05.2022

2-5 mm precipitation. Precipitation as rain. Breeze from southeast. -5 °C to 11 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS