Jump to content

Avalanche warning for region Indre Fjordane Monday 20.03.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Avalanchedanger is decreasing as the temperature sink. There is a persistent weak layer buried in the snow pack that can be triggered a few places. Be careful where the snowpack is thin.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 19.03.2023

Det har kommet mye snø i mars. I fjellet kommer det stadig påfyll med snø og sterk vind fra sør. Mye fokksnø er flyttet over i heng mot nord men terrenget styrer vinden og det ligger fokksnø i flere himmelretninger. Det ligger uvanlig mye snø på fjella lengst ute ved kysten. Fredag ble snødekket fuktig høyt opp. I lavlandet ble det gjennomvått og en kan se smelteriller flere steder. Kaldt om natten gjør at snøoverflaten fryser til og det er skare på morgenen.

Det er dannet svake lag av kantkorn rundt skarelag relativt høyt i snødekket. Lagene viser varierende grad av ustabilitet. De siste dagene er det mange observasjoner på fjernutløste skred, drønn og skytende sprekker i Sunnfjord. I helga gikk det store skred helt nord i regionen, mens på Strynefjellet gir laget færre faretegn.

Det er observert flere fjernutløste skred i Sunnfjord onsdag og torsdag. Fredag morgen er det observert mange små løssnøskred og noen flakskred langs RV 15 mot Strynefjellet.

Mountain weather, 19.03.2023

15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Rain up to 1300 m a.s.l during renoon. Strong breeze from south, changing to strong breeze from the west during the evening. -8 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 20.03.2023

2-4 mm precipitation. Rain up to 300 m a.s.l during the afternoon. Breeze from northwest. -10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS