Jump to content

Avalanche warning for region Indre Fjordane Sunday 05.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Be careful in areas with wind deposited snow at high elevations. Increasing temperature will weaken the snow cover temporarily.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 04.02.2023

Skarelaget fra forrige uke finnes helt opp til over 1400 moh. Over dette ligger nyere fokksnø. I skogen og skjermet terreng kan snøen fremdeles være ubunden. På utsatte plasser er det avblåst ned til stein eller skare.

På Strynefjellet er det observert kantkorn over den siste mildværsskaren og mot bakken. Sannsynligvis er det mest utbredt i høyden, over ca. 1200 moh. Utløsning av skred ved sprenging i Napefonna kan støtte disse funnene.
Nord i regionen, i Hornindal er det observert skytende sprekker og at det er svært lett å løse ut små skred. Dette kan tyde på nedføyket kantkorn.

Torsdag er det observert rim på mildværsskare i lavlandet.

Mountain weather, 04.02.2023

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l during the afternoon. Fresh breeze from south, changing to moderate gale from the south during the afternoon. -8 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 05.02.2023

9 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from west, changing to fresh breeze from the west during renoon. -9 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS