Jump to content

Avalanche warning for region Indre Fjordane Saturday 04.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Avoid areas with recent wind slabs. Snow on the ground will be eroded and deposited in wind sheltered slopes.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 04.02.2023

I høyden er snøen vindpåvirket, og varierer mellom harde og myke fokksnøflak. På utsatte plasser er det avblåst ned til stein eller skare. I skogen og skjermet terreng er snøen ubunden. Noen steder har det vært mildvær eller våt nedbør i lavlandet. Der har det nå blitt et tynt skarelag i overflaten.

Det gamle snødekket antas å være stabilt etter mildvær som gikk høyt til fjells i slutten av forrige uke. Den siste snøen ligger på skare etter dette mildværet.

I Indre Nordfjord er det observert kantkorn over den siste mildværsskaren og mot bakken. Det svake laget går til brudd ved vanlige tester. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av laget. Sannsynligvis er det mest utbredt i høyden, over ca. 1200 moh.

Natt til onsdag gikk det et naturlig utløst str. 3 skred i Lodalen. Utover dagen ble det observert små løssnøskred i sørvendte heng ved Stryn.

Torsdag er det observert rim på mildværsskare i lavlandet.

Mountain weather, 03.02.2023

3 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 600 m a.s.l during the evening. Strong breeze from southeast, changing to breeze from the north during renoon. -10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 04.02.2023

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l during the afternoon. Fresh breeze from south, changing to moderate gale from the south during the afternoon. -8 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS