Avalanche warning for region Indre Fjordane Tuesday 18.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Naturally released large wet avalanches may occur due to rising temperatures and rain. Use caution in steep terrain with wind slabs in the alpine.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten består hovedsakelig av fokksnø med varierende hardhet. Det gamle snødekket som ble vått onsdag og torsdag har fryst til i overflaten. Generelt lite snø i lavlandet og i ytre del. Mest snø i indre og høyereliggende del av regionen.

Fredag ble det gjennomført skredkontroll (ved bruk av sprengstoff) langs Rv. 15, i Napefonna gikk det et svært stort skred som følge av skredkontrollen.

Det ble observert kraftig snøfokk fra omkring skoggrensa og opp i Jølster søndag. Observasjoner tyder på at "Gyda" har fuktet snødekket til bunns opp til i hvert fall 1000 moh, også i indre strøk.

Mountain weather, 17.01.2022

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l during the evening. Moderate gale from northwest, changing to fresh breeze from the west during renoon. -11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 18.01.2022

20 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas. Rain up to 1300 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest, changing to moderate gale from the southwest during the afternoon. -4 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS