Avalanche warning for region Indre Fjordane Monday 17.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow and with fresh slabs at altitude, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause large naturally released avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt etter varmt vær de siste dagene. Over 1200 moh ligger det en del nysnø. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. I alle sørvendte heng og under 1100-1200 moh i nord er hele snøpakken smelteomdannet. Snøgrensen ligger på rundt 500-900 moh. Lavest i nordvendt.

I det gamle snødekket ligger noen steder vedvarende svake lag, som nå gradvis kan bli aktive når varme og vann trenger ned i snødekket. På Sætreskarsfjellet fant en observatør delvis intakt kantkorn 1 m ned i snødekket i en østvendt side på 1600 moh. Vedvarende svake lag begynner nå bli omdannet til smelteformer også på de høyeste toppene.

Fredag ettermiddag ble et vått løssnøskred observert i østsiden av Skarsteinsfjellet ved Olden. Det har også gått en del store våte skred i bratte fjellsider rundt Breimsvatnet. Sannsynligvis utløst av skavelbrudd.

Mountain weather, 16.05.2021

15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Breeze from south. -1 °C to 6 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 17.05.2021

1 mm precipitation, up to 6 mm in the most exposed areas. Breeze from east. -4 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS